Loading

Xem phim | Xứ Thiền - Xem TV Trực Tuyến | Phim Bộ, Phim Lẻ Mới Nhất

Xứ Thiền

Thời lượng: 18 phút Phát hành: 2012 Mọi lứa tuổi
★★★★★ ★★★★★
(4/5)
Được xem là một trong những ngôi chùa Phật giáo Nam tông Việt Nam đẹp và nổi tiếng nhất tại vùng đông bằng sông Cửu Long. Chùa Siêu Lý có những nét trang trí rất riêng và độc đáo, thể hiện bản sắc văn hóa đặc sắc nhà Phật trong hệ phái Phật giáo Nam tông Việt Nam.

Xứ Thiền

★★★★★ ★★★★★
(4/5)
Thời lượng: 18 phút Phát hành: 2012 Mọi lứa tuổi
Được xem là một trong những ngôi chùa Phật giáo Nam tông Việt Nam đẹp và nổi tiếng nhất tại vùng đông bằng sông Cửu Long. Chùa Siêu Lý có những nét trang trí rất riêng và độc đáo, thể hiện bản sắc văn hóa đặc sắc nhà Phật trong hệ phái Phật giáo Nam tông Việt Nam.
Nethub Logo