Loading

Xem phim | Quân Sư Liên Minh - Phần 1 - Xem TV Trực Tuyến | Phim Bộ, Phim Lẻ Mới Nhất

Quân Sư Liên Minh - Phần 1

Thời lượng: 00:46:33 phút Phát hành: 2017 Mọi lứa tuổi
★★★★★ ★★★★★
(3/5)
Đạo Diễn: Trương Vĩnh Tân
Diễn Viên: Ngô Tú Ba, Vu Hòa Vỹ, Trương Quân Ninh, Lưu Đào, Lý Thần, Đường Nghệ Hân
Bộ phim xoay quanh cuộc đời Tư Mã Ý, một chính trị, một quân sư nổi lẫy lừng thời Tam Quốc. Sau khi con trai Tào Tháo là Tào Phi lật đổ nhà Hán, lập nên nước Ngụy, lãnh thổ Trung Nguyên từ đó đã dần dần hình thành nên thế chân vạc. Tuy nhiên, với tài năng mưu lược hơn người, và có Trương Xuân Hoa túc trí thao lược ở bên, Tư Mã Ý đã đặt những nền móng đầu tiên trong việc lật đổ nhà Thục của họ Tào, lập ra nhà Tây Tấn, tiêu diệt nhà Ngô và thống nhất lãnh thổ đã bị phân cắt sâu sắc của Trung Nguyên thành một mối.

Quân Sư Liên Minh - Phần 1

★★★★★ ★★★★★
(3/5)
Thời lượng: 00:46:33 phút Phát hành: 2017 Mọi lứa tuổi
Đạo Diễn: Trương Vĩnh Tân
Diễn Viên: Ngô Tú Ba, Vu Hòa Vỹ, Trương Quân Ninh, Lưu Đào, Lý Thần, Đường Nghệ Hân
Bộ phim xoay quanh cuộc đời Tư Mã Ý, một chính trị, một quân sư nổi lẫy lừng thời Tam Quốc. Sau khi con trai Tào Tháo là Tào Phi lật đổ nhà Hán, lập nên nước Ngụy, lãnh thổ Trung Nguyên từ đó đã dần dần hình thành nên thế chân vạc. Tuy nhiên, với tài năng mưu lược hơn người, và có Trương Xuân Hoa túc trí thao lược ở bên, Tư Mã Ý đã đặt những nền móng đầu tiên trong việc lật đổ nhà Thục của họ Tào, lập ra nhà Tây Tấn, tiêu diệt nhà Ngô và thống nhất lãnh thổ đã bị phân cắt sâu sắc của Trung Nguyên thành một mối.
Nethub Logo