Loading

Xem phim | Hoa Tư Dẫn - Tuyệt Ái Chi Thành - Xem TV Trực Tuyến | Phim Bộ, Phim Lẻ Mới Nhất

Hoa Tư Dẫn - Tuyệt Ái Chi Thành

Thời lượng: 00:45:00 phút Phát hành: 2015 Mọi lứa tuổi
★★★★★ ★★★★★
(3/5)
Câu chuyện xảy ra giữa ba nước chư hầu và thành Vĩnh An, chỉ vì Thiên Tử ban lệnh, khiến cả Cửu Châu chiến hỏa khắp nơi. Vào ngày thành trì Vệ quốc bị phá, Diệp Trăn, cô công chúa Vệ quốc, được sinh ra với thân phận công chúa nhưng lại không được nuôi dạy như một công chúa, nhưng cô vẫn lựa chọn chết như một công chúa. Diệp Trăn đã lựa chọn từ trên thành cao nhảy xuống tuẫn tiết theo Vệ quốc, để lại tiếng ca bi oán cho người đời. Sau đó Diệp Trăn được sư phụ dùng Giao Châu cứu sống, và phong ấn Hoa Tư Dẫn trong cô. Nhờ đó cô có khả năng dùng điệu nhạc Hoa Tư, giúp người dệt mộng như họ ao ước và hoặc là họ sẽ sống trong giấc mộng ấy, hoặc là chết ở ngoài đời thực, đánh đổi tuổi thọ của họ để kéo dài mạng sống cho cô. Từ đó cô đổi tên thành Quân Phất, sống với mục tiêu hành thích gia tộc vương hầu nước Trần, dùng Hoa Tư Dẫn thay đổi vận mệnh chúng sinh, từ đó nhìn thấu yêu hận tình thù thế gian.

Hoa Tư Dẫn - Tuyệt Ái Chi Thành

★★★★★ ★★★★★
(3/5)
Thời lượng: 00:45:00 phút Phát hành: 2015 Mọi lứa tuổi
Câu chuyện xảy ra giữa ba nước chư hầu và thành Vĩnh An, chỉ vì Thiên Tử ban lệnh, khiến cả Cửu Châu chiến hỏa khắp nơi. Vào ngày thành trì Vệ quốc bị phá, Diệp Trăn, cô công chúa Vệ quốc, được sinh ra với thân phận công chúa nhưng lại không được nuôi dạy như một công chúa, nhưng cô vẫn lựa chọn chết như một công chúa. Diệp Trăn đã lựa chọn từ trên thành cao nhảy xuống tuẫn tiết theo Vệ quốc, để lại tiếng ca bi oán cho người đời. Sau đó Diệp Trăn được sư phụ dùng Giao Châu cứu sống, và phong ấn Hoa Tư Dẫn trong cô. Nhờ đó cô có khả năng dùng điệu nhạc Hoa Tư, giúp người dệt mộng như họ ao ước và hoặc là họ sẽ sống trong giấc mộng ấy, hoặc là chết ở ngoài đời thực, đánh đổi tuổi thọ của họ để kéo dài mạng sống cho cô. Từ đó cô đổi tên thành Quân Phất, sống với mục tiêu hành thích gia tộc vương hầu nước Trần, dùng Hoa Tư Dẫn thay đổi vận mệnh chúng sinh, từ đó nhìn thấu yêu hận tình thù thế gian.
Nethub Logo