Loading

Xem phim | Đường Về Núi Tản - Xem TV Trực Tuyến | Phim Bộ, Phim Lẻ Mới Nhất

Đường Về Núi Tản

Thời lượng: 17 phút Phát hành: 2012 Mọi lứa tuổi
★★★★★ ★★★★★
(4/5)
Chùa Tản Viên có tên hiệu đầy đủ là Tản Viên sơn quốc tự, là ngôi chùa cổ có niên đại lịch sử từ thời nhà Lý khoảng nửa đầu thế kỷ 11. Chùa nằm trong khu quần thể di tích quốc gia, ở sườn Tây dãy núi Ba Vì thuộc địa phận xã Minh Quang. Ngôi chùa tòa lạc với nhiều hạng mục công trình kiến trúc đa dạng, tạo thành một chỉnh thể Phật giáo hoàn thiện .

Đường Về Núi Tản

★★★★★ ★★★★★
(4/5)
Thời lượng: 17 phút Phát hành: 2012 Mọi lứa tuổi
Chùa Tản Viên có tên hiệu đầy đủ là Tản Viên sơn quốc tự, là ngôi chùa cổ có niên đại lịch sử từ thời nhà Lý khoảng nửa đầu thế kỷ 11. Chùa nằm trong khu quần thể di tích quốc gia, ở sườn Tây dãy núi Ba Vì thuộc địa phận xã Minh Quang. Ngôi chùa tòa lạc với nhiều hạng mục công trình kiến trúc đa dạng, tạo thành một chỉnh thể Phật giáo hoàn thiện .
Nethub Logo