Loading

Xem phim | Đường Đến Ma Nương Thôn - Xem TV Trực Tuyến | Phim Bộ, Phim Lẻ Mới Nhất

Đường Đến Ma Nương Thôn

Thời lượng: 19 phút Phát hành: 2012 Mọi lứa tuổi
★★★★★ ★★★★★
(5/5)
Tổ đình Thiền Lâm nằm trên một địa thế lý tưởng, gắn liền với non nước hữu tình, phía tây Bắc là ngọn núi Nga Sơn bao bọc hậu, phía tây Nam là mặt tiền của chùa có con sông Dunh chạy dài về Biển Đông, vị trí của chùa được xây dựng trên đồi Mai Quy. Khai sơn tổ đình là Đức Tổ Liễu Minh hiệu Đức Tạng đời thứ 37 thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông

Đường Đến Ma Nương Thôn

★★★★★ ★★★★★
(5/5)
Thời lượng: 19 phút Phát hành: 2012 Mọi lứa tuổi
Tổ đình Thiền Lâm nằm trên một địa thế lý tưởng, gắn liền với non nước hữu tình, phía tây Bắc là ngọn núi Nga Sơn bao bọc hậu, phía tây Nam là mặt tiền của chùa có con sông Dunh chạy dài về Biển Đông, vị trí của chùa được xây dựng trên đồi Mai Quy. Khai sơn tổ đình là Đức Tổ Liễu Minh hiệu Đức Tạng đời thứ 37 thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông
Nethub Logo