Loading

Xem phim | Cùng Nhau - Xem TV Trực Tuyến | Phim Bộ, Phim Lẻ Mới Nhất

Cùng Nhau

Thời lượng: 00:45:00 phút Phát hành: 2020 Mọi lứa tuổi
★★★★★ ★★★★★
(4/5)
Đạo Diễn: Trương Doãn Lực
Diễn Viên: Nghê Ni, Lôi Gia Âm, Trương Thiên Ái, Chu Nhất Vi, Trương Gia Dịch
Dựa trên những câu chuyện có thật ở mọi ngành nghề trong thời gian chống dịch Covid-19, thêm vào những yếu tố nghệ thuật, để tạo nên hình ảnh quần chúng anh hùng có khóc có cười trên mặt trận tuyến đầu chống dịch. Bóc tách từng biểu hiện, thái độ chống dịch của mỗi người dân trong bức tranh toàn cảnh của cuộc chiến cam go, thể hiện tinh thần đoàn kết một lòng, cùng chung hoạn nạn của nhân dân Trung Quốc.

Cùng Nhau

★★★★★ ★★★★★
(4/5)
Thời lượng: 00:45:00 phút Phát hành: 2020 Mọi lứa tuổi
Đạo Diễn: Trương Doãn Lực
Diễn Viên: Nghê Ni, Lôi Gia Âm, Trương Thiên Ái, Chu Nhất Vi, Trương Gia Dịch
Dựa trên những câu chuyện có thật ở mọi ngành nghề trong thời gian chống dịch Covid-19, thêm vào những yếu tố nghệ thuật, để tạo nên hình ảnh quần chúng anh hùng có khóc có cười trên mặt trận tuyến đầu chống dịch. Bóc tách từng biểu hiện, thái độ chống dịch của mỗi người dân trong bức tranh toàn cảnh của cuộc chiến cam go, thể hiện tinh thần đoàn kết một lòng, cùng chung hoạn nạn của nhân dân Trung Quốc.
Nethub Logo