Loading

Xem phim | Chùa Thánh Phúc - Xem TV Trực Tuyến | Phim Bộ, Phim Lẻ Mới Nhất

Chùa Thánh Phúc

Thời lượng: 15 phút Phát hành: 2012 Mọi lứa tuổi
★★★★★ ★★★★★
(5/5)
Được tọa lạc trong khuôn viên khá đẹp phía tây của làng và nằm phía sau Đình Đào Thục, là một ngôi chùa cổ được hình thành từ thời các Vua Hùng dựng nước gắn liền với sự tích xây thành Cổ Loa của Thục Phán An Dương Vương ở Thế kỷ thứ III-TCN.

Chùa Thánh Phúc

★★★★★ ★★★★★
(5/5)
Thời lượng: 15 phút Phát hành: 2012 Mọi lứa tuổi
Được tọa lạc trong khuôn viên khá đẹp phía tây của làng và nằm phía sau Đình Đào Thục, là một ngôi chùa cổ được hình thành từ thời các Vua Hùng dựng nước gắn liền với sự tích xây thành Cổ Loa của Thục Phán An Dương Vương ở Thế kỷ thứ III-TCN.
Nethub Logo