Loading

Xem phim | Ánh Sáng Nơi Cửa Phật - Xem TV Trực Tuyến | Phim Bộ, Phim Lẻ Mới Nhất

Ánh Sáng Nơi Cửa Phật

Thời lượng: 17 phút Phát hành: 2012 Mọi lứa tuổi
★★★★★ ★★★★★
(5/5)
Đức Phật xuất hiện ở cõi đời, đem ánh sáng đến với cõi đời, và ánh sáng đó được những đệ tử của Ngài trao truyền cho nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác, vượt qua biên giới quốc độ để soi rọi khắp nơi. Việc đem ánh sáng giáo pháp của đức Phật đến với cuộc đời đã trở thành sứ mệnh thiêng liêng và cao cả của những người đệ tử Phật từ bao đời nay.

Ánh Sáng Nơi Cửa Phật

★★★★★ ★★★★★
(5/5)
Thời lượng: 17 phút Phát hành: 2012 Mọi lứa tuổi
Đức Phật xuất hiện ở cõi đời, đem ánh sáng đến với cõi đời, và ánh sáng đó được những đệ tử của Ngài trao truyền cho nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác, vượt qua biên giới quốc độ để soi rọi khắp nơi. Việc đem ánh sáng giáo pháp của đức Phật đến với cuộc đời đã trở thành sứ mệnh thiêng liêng và cao cả của những người đệ tử Phật từ bao đời nay.
Nethub Logo