Loading

Xem phim | Cảm Hóa | Hoạt Hình Đạo Đức - Xem TV Trực Tuyến | Phim Bộ, Phim Lẻ Mới Nhất

Cảm Hóa | Hoạt Hình Đạo Đức

Thời lượng: 2 phút Phát hành: 2013 Mọi lứa tuổi
★★★★★ ★★★★★
(4/5)
Trong cuộc sống này đôi khi ta làm điều không tốt, hay không đúng. Chúng ta hay bất cứ ai cần được tha thứ, cảm thông, bao dung của người khác. Nếu bạn làm được điều này chân thành biết đâu bạn cảm hóa được tính xấu của những người xung quanh.

Cảm Hóa | Hoạt Hình Đạo Đức

★★★★★ ★★★★★
(4/5)
Thời lượng: 2 phút Phát hành: 2013 Mọi lứa tuổi
Trong cuộc sống này đôi khi ta làm điều không tốt, hay không đúng. Chúng ta hay bất cứ ai cần được tha thứ, cảm thông, bao dung của người khác. Nếu bạn làm được điều này chân thành biết đâu bạn cảm hóa được tính xấu của những người xung quanh.
Nethub Logo